Kafkas Yöresi Kostümü

Kafkas Oyunu, Bölgeleri, Kostümü ve Özellikleri

Kafkas Oyunu Kafkas oyunu, Ardahan, Kars, Iğdır çevresinde oynanan oyunların genel adıdır.   Kafkas Oyunu Nasıl Oynanır? Günlük yaşamın büyük bir parçası olan bu halk dansı keskin, sert ve hızlı vücut hareketleriyle yapılır. Kafkas oyunlarında dansçı kızlar; narinlik, zarafet, nezaket, asillik, masumluğu temsil eder. Erkek dansçılar ise gücü, kuvveti, kudreti, mücadeleci ruhu, zaferi gösterir. Erkekler dansın bir parçası olan bıçak kullanır. Bu bıçak dansta dönüş bitimlerinde yere doğru saplama hareketi içindir. Halk oyunu ekibindeki kızlar dans ederken el ve kollarını daha çok kullanır. Erkek…

Diyarbakır Yöresi Kostümü

Bar Oyunu, Bölgeleri, Kostümü ve Özellikleri ve Atabarı

Bar Oyunu Barı Oyunu Hangi Bölgelerde Oynanır? Bar Oyunu Kuzeydoğu Anadolu ve İç Artvin bölgelerinde halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En fazla Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt’ta gelişmiştir. Davul ve zurna, Artvin’de davul-zurnayla beraber akordeon ve tulum eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2’ye ayrılır. Erkek Barları 16 oyundan oluşur; Baş Bar, İkinci Bar (aşırma), Sekme, İkinci Aşırma, Nari, Dello, Koçeri, Temirağa, Tamzara, Tavuk Bari, Felek, Çingeneler, Uzun Dere, Daldalar, Yayvan, Hançer Bari Kadın Barları ise 12…

Elazığ Yöresi Kostümü

Halay Oyunu, Bölgeleri, Kostümü ve Özellikleri

Halay Oyunu Halay Oyununu Hangi Bölgelerde Oynanır? Halay, Türkiye’nin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan halk oyunlarının genel adıdır. Üç alt bölümden oluşur. Bozkır Halayları: Orta Karadeniz ve İç doğu Anadolu Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Çukurova Halayları: Çukurova çevresi   Halay Oyunu Nasıl Oynanır? Halay, toplu halde yan yana dizilerek bir çember oluşturmak suretiyle oynanır. Dansçılar, küçük parmaklarıyla birbirlerine tutunurlar. Grubun en başında bulunan lider, açıkta olan eliyle mendil sallar. Dans yavaş adımlarla başlar, bir süre sonra…

Karadeniz Yöresi Kostümü

Horon Oyunu, Bölgeleri, Kostümü ve Özellikleri

Horon Oyunu   Horon Oyununu Hangi Bölgelerde Oynanır?   Horon Oyunu, Doğu Karadeniz kökenli bir halk oyunu olup, savaşlar sonucunda göç edip daha çok Adapazarı, İzmit, Bolu, Bursa gibi illere yerleşen Karadenizli muhacirler ile 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinde bölgeden Yunanistan’a gönderilen Hıristiyan Rumlar ve Gürcistan ’ın Acara bölgesinin halkı tarafından, horon milli bir dans olarak oynanmaktadır. Düz Horon (Omal), Deli Horon, Acara Horonu, Hemşin Horonu, Artvin yöresinde oynanan horon çeşitlerinden birkaçıdır.   Horon Oyunu Nasıl Oynanır?   Her horonun bir pişme, coşma noktası bulunmaktadır.…

Silifke Yöresi Kostümü

Kaşık Oyunu Nasıl Oynanır? Kaşık Oyunu Bölgeleri ve Kostüm Özellikleri

Kaşık Oyunu   Kaşık Oyununu Hangi Bölgelerde Oynanır? Kaşık Oyunları veya Kaşık Havası, Türkiye’de Batı Karadeniz (Kastamonu, Bolu, Sinop, Çankırı gibi), Güney Marmara (Balıkesir, Bursa, Bilecik gibi), İç Batı Anadolu (Afyon, Uşak, Eskişehir, Ankara gibi),Antalya ve doğu Akdeniz çevresi, Konya çevresi ve Mersin çevresinde oynanan oyunların genel adı. En önemli özelliği kaşığın oyuna eşlik aracı olmasıdır.   Kaşık Oyunu Nasıl Oynanır? Kaşık oyununda, oyuncular ellerinde ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar. Ancak Antalya ve Konya yörelerinde oynanan kaşık eşliğindeki halk oyunlarına da genel olarak…

Ege Yöresi Kostümü

Zeybek Oyunu Nasıl Oynanır? Zeybek Kostümü Nasıl Giyilir?

Zeybek Oyunu Zeybek Oyununu Hangi Bölgelerde Oynanır? Batı Anadolu’da oynanan halk oyunu türüdür. Üç alt gruptan oluşur. Kural olarak; 9 zamanlı ve aksak ritimli oyunlardır. Asıl Zeybek Bölgesi; Ege, Güney Marmara, İç batı Anadolu. Teke Zeybek Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz. Kaşıklı Zeybek Bölgesi; Güney Marmara, Batı Karadeniz, İç batı Anadolu ve çevresi. Bu bölgelerde karşılıklı oynanan ritüelleşmiş düzenli oyunlara da rastlanmaktadır (Zonguldak, Karabük’te olduğu gibi). Balıkesir’in iç ve güney kısımlarında ise kırık zeybek (güvende) oyunlarına rastlanır.   Zeybek Oyunu Nasıl Oynanır? Tek kişi…