Diyarbakır Yöresi Kostümü

Bar Oyunu

Barı Oyunu Hangi Bölgelerde Oynanır?

Bar Oyunu Kuzeydoğu Anadolu ve İç Artvin bölgelerinde halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En fazla Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt’ta gelişmiştir.

Davul ve zurna, Artvin’de davul-zurnayla beraber akordeon ve tulum eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2’ye ayrılır.

Erkek Barları 16 oyundan oluşur;

Baş Bar, İkinci Bar (aşırma), Sekme, İkinci Aşırma, Nari, Dello, Koçeri, Temirağa, Tamzara, Tavuk Bari, Felek, Çingeneler, Uzun Dere, Daldalar, Yayvan, Hançer Bari

Kadın Barları ise 12 oyundan oluşmaktadır.

Kavak, Çiftbeyaz Güvercin, Çember, Döne, Nari, Çarşıda Üzüm Kara, Sallama, Mendilimde kişmiş ile Badem Var, Tortumun Eymeleri, Aşşahtan Gelirem, Köylü Kızı, Delikız

 

Ata Barı Oyunu Nasıl Oynanır?

Bar tutuşmak olarak adlandırılan bu oyunlar halaya benzemekle birlikte kol ve el hareketleri de ön plandadır. Halaya göre ezgileri daha ağırdır.

 

Bar Oyunu Kostümü Nasıldır?

Ata Barı dansı özel kostümleriyle oynanır. Kıyafetleri görsel açıdan dikkat çekicidir. Bayanlarda, üçetek olarak adlandırılan uzun yelek ve cekete benzeri olan cepkenlerin üzerine yapılmış nakış işlemeleri oldukça otantik bir havadadır. Genellikle başa paralı fes giyilir, puşi tarzı kumaşlarla örtülür. Şalvar yöre kıyafetinin olmazsa olmazıdır. Üzerinde kapatma adı verilen ve şalvarın üzerine giyilen bir giysi daha bulunmaktadır. Erkekler, üste gömlek ve cepken, alta şalvar giyerler. Başa uzun bir örtü sarılarak başlık yapılır. Kurşunluk kostüm üzerinde olmazsa olmazlardandır. Ayakta genellikle uzun deri çizme veya tozluk bulunmaktadır. Yöre insanlarının geçmişte normal yaşantılarında giydiği günlük kıyafetleri, Kafkas halk danslarının özel kostümü halini almıştır.

 

Paylaş

Bunları da beğenebilirsin